ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

  1. Εισαγωγή – Πληροφορίες για τον Υπεύθυνο Εξεργασίας

  Με την παρούσα πολιτική θέλουμε να σας εξηγήσουμε όσο το δυνατόν απλά και κατανοητά:

  – Ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε

  – Για ποιους σκοπούς και με ποια νομική βάση τα επεξεργαζόμαστε

  – Για πόσο καιρό τα διατηρούμε

  – Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας και

  – Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε.

  Μέσω της ιστοσελίδας μας, του διαδικτύου και με προσωπικές συνεντεύξεις συλλέγουμε ορισμένες πληροφορίες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στην άμεση ή έμμεση ταυτοποίησή σας. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία οι πληροφορίες αυτές (π.χ. ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – Ε-mail, βιογραφικό σημείωμα κλπ.) αποτελούν προσωπικά δεδομένα και μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα» ή «Δεδομένα», εσείς δε είστε τα «Υποκείμενα των Δεδομένων»).

  Ως «επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων» νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή και η καταστροφή τους.

  Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η ανώνυμη εταιρεία δημοσκοπήσεων και ερευνών με την επωνυμία «ALTERNATIVE RESEARCH SOLUTIONS Aνώνυμη Εταιρεία» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Τζαφέρη αριθ. 16 (Γκάζι). Τ.Κ. 118 54 ΑΦΜ. 099935469 αριθ. ΓΕΜΗ 4028001000, Tηλέφωνο: 210 6781900, E-mail: info@alternative-rs.gr. Η ALTERNATIVE-RS είναι μέλος του Συνδέσμου Εταιρειών Δημοσκοπήσεων και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ)  με αριθμό Μητρώου 25

  Η εταιρεία μας είναι ιδιοκτήτρια και διαχειρίζεται τον ιστότοπο  www.alternative-rs.gr  και άλλους ιστοτόπους.

  Για κάθε διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία σε σχέση με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και την άσκηση των δικαιωμάτων και αιτημάτων σας που απορρέουν από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας μας στην παραπάνω ταχυδρομική διεύθυνση, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@alternativers.gr ή στα τηλέφωνα 6977 651714 (κα Ευρυδίκη Καραμήτσου) και 6949 191046 (κος Δημήτρης Γεωργόπουλος).

  1. Βασικές αρχές για την επεξεργασία των δεδομένων σας

  Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με νόμιμο και διαφανή τρόπο, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 679/2016 Ε.Ε) και την εθνική νομοθεσία. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο για ρητούς, νόμιμους και καθορισμένους σκοπούς και μόνο όσα είναι απαραίτητα για τους σκοπούς που τα επεξεργαζόμαστε.

  Διατηρούμε τα δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο, σύμφωνα με τους νόμους, τους σκοπούς και την πολιτική της εταιρείας, και φροντίζουμε να είναι κατά το δυνατόν ακριβή.

  Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα δεδομένα σας να είναι ασφαλή και προστατευμένα από παράνομη επεξεργασία, από τυχαία ή δόλια απώλεια και καταστροφή, καθώς και από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Έχουμε εφαρμόσει ένα αναλυτικό πρόγραμμα ασφάλειας πληροφοριών και εφαρμόζουμε ελέγχους ασφαλείας οι οποίοι βασίζονται στην ευαισθησία των πληροφοριών και το μέγεθος του κινδύνου της δραστηριότητάς μας, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές της σύγχρονης τεχνολογίας και το κόστος της εφαρμογής τους. Έχουμε υιοθετήσει τις κατάλληλες εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες ασφαλείας, πολιτικές και τεχνολογίες που διασφαλίζουν την ασφάλεια των δεδομένων καθώς επίσης έχουμε εκπαιδεύσει τα στελέχη και το προσωπικό μας για την τήρηση των κανόνων εμπιστευτικότητας και απορρήτου των δεδομένων. Το προσωπικό μας και οι τρίτοι συνεργάτες μας έχουν δεσμευθεί εγγράφως για την τήρηση του απορρήτου και της εμπιστευτικότητας των δεδομένων στα οποία έχουν πρόσβαση.

  Ο ιστότοπος www.alternative-rs.gr χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) το οποίο χρησιμοποιεί μεθόδους κρυπτογράφησης των δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ δύο συσκευών (συνηθέστερα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών), εγκαθιδρύοντας μία ασφαλή σύνδεση μεταξύ τους μέσω του διαδικτύου, που έχει ως αποτέλεσμα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και άλλων ευαίσθητων δεδομένων (π.χ. εντολές ή έρευνες του υπευθύνου επεξεργασίας). Μπορείτε να αναγνωρίσετε πως βρίσκεστε σε προστατευμένη σύνδεση βλέποντας τους χαρακτήρες https:// και από το σύμβολο κλειδαριάς που εμφανίζεται στην μπάρα διεύθυνσης του περιηγητή σας.

  1. Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας.

  Κατά κανόνα, η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα σας μόνο όταν οι ίδιοι τα παρέχετε άμεσα και με τη θέλησή σας, είτε μέσω της ιστοσελίδας είτε με άλλο τρόπο.

  Ωστόσο, ο κανόνας αυτός δεν είναι δυνατό να ισχύσει απολύτως σε δύο περιπτώσεις στο πλαίσιο λειτουργίας της Ιστοσελίδας: i) σε ορισμένα δεδομένα, τα οποία συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψή σας  στην ιστοσελίδα μας και ii) στα δεδομένα που συλλέγονται με τη βοήθεια αρχείων cookies και παρόμοιων τεχνολογιών.

  3.1. Αυτόματη συλλογή δεδομένων όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο.

  Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας ο διακομιστής μας συλλέγει τα λεγόμενα server log files, και συγκεκριμένα:

  • Ημερομηνία και ώρα την στιγμή της εισόδου στον ιστότοπο.
  • Τον όγκο δεδομένων που στάλθηκαν σε bytes.
  • Τον περιηγητή (browser) και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιήσατε κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο.
  • Τη Διεύθυνση IP (Internet Protocol address) σας, κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο. Η διεύθυνση IP αποτελεί προσωπικό δεδομένο, μαζί με την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψής σας, παρότι δεν μπορούμε να σας ταυτοποιήσουμε μόνοι μας με το στοιχείο αυτό.

  Ο λόγος (νομική βάση και σκοπός) για τον οποίο συλλέγουμε τη διεύθυνση IP σας και τη διατηρούμε σε ειδικά αρχεία (log files) είναι αφενός το έννομο συμφέρον μας να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια δικτύων, πληροφοριών και υπηρεσιών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή διαβιβαζόμενων δεδομένων (π.χ.  έλεγχος επιθέσεων «άρνησης υπηρεσίας») και αφετέρου η νομική υποχρέωση να παρέχουμε ένα κατά το δυνατόν πιο ασφαλές περιβάλλον για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ’ και γ΄ του ΓΚΠΔ). Τα δεδομένα δεν θα μεταβιβαστούν ή θα χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγξουμε τα αρχεία καταγραφής διακομιστών (server log files), εάν διαπιστωθούν συγκεκριμένες ενδείξεις παράνομης χρήσης.

  3.2. Επικοινωνία μαζί μας μέσω της ειδικής Φόρμας Επικοινωνίας ή Ε-mail

  Στο πλαίσιο της μεταξύ μας επικοινωνίας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συλλέγουμε το όνομα και το E-mail σας και όποια άλλη πληροφορία τυχόν εσείς μας παρέχετε κατά την επικοινωνία μας. Αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ανταπόκριση στο αίτημά σας. Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων, αποτελεί η συναίνεση ώστε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας, το οποίο βρίσκει εφαρμογή στο άρθρο 6 παρ.1 α του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μετά την τελική επεξεργασία της επικοινωνίας μας. Αυτό θα συμβεί εάν από τις περιστάσεις μπορεί να συναχθεί ότι ολοκληρώθηκε η επικοινωνία, υπό τον όρο ότι δεν υφίστανται νομικές αξιώσεις αποθήκευσης των δεδομένων αυτών.

  3.3 Υποβολή Βιογραφικού Σημειώματος

  Όταν υποβάλετε στην Εταιρεία μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω οποιωνδήποτε ιστοσελίδων τρίτων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του LinkedIn) ή μέσω των γραφείων μας ένα βιογραφικό σημείωμα, μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο βιογραφικό σας όπως όνομα και επώνυμο, στοιχεία εκπαίδευσης, προϋπηρεσίας, ειδικών γνώσεων, επαγγελματικών δεξιοτήτων και προτιμήσεων κλπ., καθώς και άλλα στοιχεία που εσείς θα κρίνετε σκόπιμο να μας γνωστοποιήσετε, όπως π.χ. φωτογραφία σας.

  Τα δεδομένα σας διατηρούμε για τρία έτη και η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για τον σκοπό αυτό είναι η συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ.1 εδ. α και άρθρο 9 παρ. 2 εδ. α του ΓΚΠΔ).

  3.4.  Επεξεργασία δεδομένων με τη συμπλήρωση και υποβολή της Φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Ομάδα Καταναλωτών.

  Όταν θέλετε να παίζετε ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και να έχετε άποψη για διάφορα θέματα, μπορείτε να ζητήσετε να συμμετέχετε στην Ομάδα Καταναλωτών, δηλαδή των ανθρώπων που ενδιαφέρονται και θέλουν να μας λένε τη γνώμη τους, να αξιολογούν προϊόντα και να συμβάλουν στη διαμόρφωση των νέων τάσεων στην αγορά. Με τη συγκατάθεσή σας, επεξεργαζόμαστε τα συνήθη και τυχόν ειδικά προσωπικά δεδομένα που παρέχετε όταν συμπληρώνετε τη Φόρμα της Αίτησης για συμμετοχή στην Ομάδα Καταναλωτών μας δηλαδή όνομα, επώνυμο, έτος γέννησης (προαιρετικά), Ε-mail, τηλέφωνα, οικογενειακή κατάσταση, αριθμό και ηλικία τέκνων, επάγγελμα, ενδιαφέροντα. Τα δεδομένα αυτά επεξεργαζόμαστε προκειμένου να γίνετε μέλη της μεγάλης και ζωντανής Ομάδας Καταναλωτών που επιθυμούν να παίρνουν μέρος στις έρευνες που διεξάγουμε συνήθως για λογαριασμό πελατών μας, ως εκτελούντες την επεξεργασία, ή δικές μας έρευνες ως υπεύθυνοι επεξεργασίας. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συναίνεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α και άρθρο 9 παρ. 2 εδ. α΄ ΓΚΠΔ).Τα δεδομένα αυτά διατηρούμε για  όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν και συνήθως μέχρι να ζητήσετε τη διαγραφή σας, λόγω του σκοπού της Ομάδας Καταναλωτών που είναι η διευρεύνηση της βούλησης συμμετοχής σας σε έρευνες που πραγματοποιούμε αλλά και σε μελλοντικές έρευνες.

  Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να άρετε τη συγκατάθεσή σας επικοινωνώντας μαζί μας στο E-mail και την ταχυδρομική διεύθυνση που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας πολιτικής, και να ζητήσετε τη διαγραφή σας από τη λίστα μας.

  3.5. Επεξεργασία δεδομένων με τη συμμετοχή σας σε Έρευνα που πραγματοποιεί η εταιρεία μας.

  Όταν συμμετέχετε, μέσω του διαδικτύου ή προσωπικά, σε μία έρευνα που διεξάγει η εταιρεία μας (έρευνα καταναλωτική, αγοράς, κτλ.) για λογαριασμό δικό μας ή κάποιου άλλου υπεύθυνου επεξεργασίας/Πελάτη μας, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που εσείς μας δίνετε όπως το όνομα, το επώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, με σκοπό τη δυνατότητα ελέγχου από το ελεγκτικό όργανο του εποπτικού μας οργάνου, τον Π.Ε.Σ.Σ. (Ποιοτικός Έλεγχος Συλλογής Στοιχείων, ελεγκτικό όργανο του συλλογικού και εποπτικού μας οργάνου του Σ.Ε.Δ.Ε.Α, Συνδέσμου Εταιρειών Δημοσκοπήσεων και Έρευνας Αγοράς). Τα δεδομένα αυτά, αποσπασμένα από τα ερωτηματολόγια που συμπληρώνετε τα οποία επεξεργαζόμαστε σε κάθε περίπτωση ανώνυμα, διατηρούμε για χρονικό διάστημα ενός έτους, για την περίπτωση που ελεγχθούμε για την ποιότητα των υπηρεσιών έρευνας που παρέχουμε και σκοπός επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας και η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α΄ και γ΄ ΓΚΠΔ).

  Mε τη συγκατάθεσή σας, η οποία είναι και πάλι η νομική βάση της επεξεργασίας (ΓΚΠΔ Άρθρο 6 (1) (α)) ενδέχεται επίσης να επεξεργαστούμε δεδομένα εικόνας, βίντεο και ηχογράφησης προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουμε είτε εμείς, ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, είτε ο Πελάτης μας για λογαριασμό του οποίου διεξάγουμε την έρευνα, και μόνο για εσωτερική χρήση. Αυτό σημαίνει ότι τα σχετικά αρχεία δεν πρόκειται ποτέ να δημοσιευτούν σε μέσα ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να αποκαλυφθούν, και ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν για τη αναγνώρισή σας για άλλους σκοπούς.

  Τα δεδομένα σας επίσης ενδέχεται να επεξεργαστούμε για την αποστολή σε εσάς κάποιου δώρου για τη συμμετοχή σας στην έρευνα, ενδεχομένως και με διαβίβαση στο δωροθέτη ή τον αποστολέα του δώρου. Νομική βάση για την επεξεργασία αυτή είναι η συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α΄ ΓΚΠΔ) και τα στοιχεία αποστολής διατηρούμε μέχρι την αποστολή του δώρου.

  1. Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας – Διαβιβάσεις.

  Τα Δεδομένα σας είναι προσβάσιμα στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας που είναι εξουσιοδοτημένο να ανταποκρίνεται στα αιτήματά σας καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που πρέπει να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας στο πλαίσιο των εργασιακών καθηκόντων του/της. Επιπρόσθετα, για τη λειτουργία των ιστοτόπων μας, τη διενέργεια των ερευνών, την παράδοση δώρων κλπ. συνεργαζόμαστε με τρίτους παρόχους υπηρεσιών, νομικά ή φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες, ανεξάρτητους συμβούλους που μας παρέχουν εμπορικές, επαγγελματικές ή τεχνικές υπηρεσίες (π.χ. παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, αποστολή δεμάτων) για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και για την υποστήριξη της Εταιρείας, εν όλω ή εν μέρει, σε σχέση με τις δραστηριότητές της. Κατά περίπτωση, αυτά τα φυσικά/ νομικά πρόσωπα θα ενεργούν ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων, Εκτελούντες την επεξεργασία ή πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, για τους ίδιους σκοπούς που αναφέρονται πιο πάνω, με τις ίδιες εξασφαλίσεις και σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο.

  Προτού το τρίτο πρόσωπο λάβει τα Προσωπικά Δεδομένα, εμείς: (1) ολοκληρώνουμε το νομικό έλεγχο της ιδιωτικότητας για να αξιολογήσουμε τις πρακτικές ιδιωτικότητας και τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτά τα τρίτα πρόσωπα, (2) αποκτούμε εγγυήσεις μέσω συμβολαίου από αυτά τα τρίτα πρόσωπα ότι θα επεξεργάζονται Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρίας μας, και σε συμφωνία με την παρούσα Πολιτική και την υπάρχουσα Νομοθεσία, ότι θα ενημερώνουν έγκαιρα την εταιρία μας για οποιοδήποτε Συμβάν Ιδιωτικότητας, συμπεριλαμβανομένης της όποιας ανικανότητας να συμμορφωθούν με τα πρότυπα που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική και την υπάρχουσα νομοθεσία, ή Συμβάν Ασφαλείας, ότι θα συνεργάζονται για την έγκαιρη επανόρθωση του όποιου τεκμηριωμένου Συμβάντος, ότι θα μας βοηθούν στην ανταπόκριση στα ατομικά δικαιώματα των υποκειμένων όπως αυτά ορίζονται παρακάτω, και ότι θα επιτρέπουν στην εταιρία μας να διενεργεί έλεγχο και να επιβλέπει τις πρακτικές τους κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας όσον αφορά τη συμμόρφωση με αυτές τις απαιτήσεις.

  Τέλος, τα δεδομένα μπορούν να διαβιβάζονται περαιτέρω προς  θεσμικά όργανα, αρχές και δημόσιους φορείς (όπως π.χ. ο ΣΕΔΕΑ) για νόμιμους σκοπούς.

  Με εξαίρεση τα ανωτέρω, τα Δεδομένα δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και δεν θα διαδίδονται.

  Η εταιρεία μας δεν μεταφέρει Προσωπικά Δεδομένα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περίπτωση δε που χρειαστεί να το κάνει (π.χ. για τη χρήση υπηρεσιών Cloud) αυτό θα γίνει με τους όρους και τις εξασφαλίσεις που προβλέπονται από άρθρα 44 επ. του ΓΚΠΔ όπως, παραδείγματος χάριν, με τη λήψη της συγκατάθεσής σας, την εφαρμογή πρότυπων συμβατικών ρητρών που εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ή που λειτουργούν σε χώρες οι οποίες θεωρούνται ασφαλείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

  1. Δεδομένα ανηλίκων.

  Εάν χρειαστεί να επεξεργαστούμε δεδομένα ανηλίκων (π.χ, με τη συμμετοχή τους σε καταναλωτική έρευνα), η επεξεργασία γίνονται μόνο με τη γραπτή και ρητά εκπεφρασμένη συγκατάθεση των προσώπων που έχουν τη γονική μέριμνα του ανηλίκου. Σε κάθε περίπτωση, καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να επαληθεύσουμε ότι η συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που πράγματι έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού, ήτοι με έλεγχο ταυτότητας και κάθε άλλου διαθέσιμου στοιχείου.

  1. Ασφάλεια της επεξεργασίας

  Η Alternative RS εφαρμόζει Πολιτικές, Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

  -Το προσωπικό και οι συνεργάτες μας έχουν εκπαιδευθεί σε θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προστασίας πληροφοριών και ορθής χρήσης πληροφοριακών συστημάτων, καθώς επίσης έχουν υπογράψει δέσμευση εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.

  – Εφαρμόζεται γραπτή πολιτική προσβάσεων, ασφάλειας πληροφοριών και ορθής χρήσης πληροφοριακών συστημάτων. Το ΙΤ infrastructure της εταιρείας είναι υλοποιημένο σύμφωνα με το Πρότυπο ISO27001, πολιτική εξουσιοδοτημένης πρόσβασης για αυθεντικοποίηση και ταυτοποίηση με ισχυρούς Κωδικούς Πρόσβασης στα πληροφοριακά συστήματα, Σχέδιο διαχείρισης συμβάντων και ανάκτησης δεδομένων, συντήρηση και αναβάθμιση τού υλικοτεχνικού εξοπλισμού [hardware] και τού λογισμικού [software], περιοδικοί έλεγχοι ασφαλείας με εξειδικευμένο software, καθημερινοί έλεγχοι ανίχνευσης ιών σε όλα τα τερματικά, φιλτράρισμα εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας με σύστημα ανίχνευσης ιομορφικού λογισμικού [anti-malware & anti-virus). Όλα τα συστήματα προστατεύονται από ενημερωμένα προγράμματα ιομορφικού λογισμικού [anti-malware & anti-virus]

  – Έχουμε προνοήσει για μέτρα φυσικής προστασίας των εγκαταστάσεων από κάθε είδους εξωτερική ή εσωτερική απειλή ή συμβάν, το φυσικό αρχείο φυλάσσεται σε ερμάρια που κλειδώνονται και καταστρέφεται, όταν χρειάζεται, με ασφάλεια.

  – Γραπτή Πολιτική διαχείρισης περιστατικών ασφαλείας

  1. Cookies και παρόμοιες τεχνολογίες

  Όπως οι περισσότερες ιστοσελίδες, έτσι και εμείς, χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες κατά την πρόσβαση και περιήγησή σας.

  Tι είναι τα cookies

  Τα cookies είναι αρχεία που περιέχουν μικρές ποσότητες πληροφοριών που αποθηκεύονται στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Στη συνέχεια αποστέλλονται πίσω στον ιστότοπο σε κάθε επόμενη επίσκεψη, ή σε άλλον ιστότοπο που αναγνωρίζει τα συγκεκριμένα cookies.

  Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies

  Χρησιμοποιούμε cookies για την ομαλή λειτουργία του ιστοτόπου, για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας, για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων καθώς και για την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων. Επιπλέον, μοιραζόμαστε πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας με συνεργάτες κοινωνικών μέσων, διαφήμισης και αναλύσεων, οι οποίοι ενδεχομένως να τις συνδυάσουν με άλλες πληροφορίες που τους έχετε παραχωρήσει ή τις οποίες έχουν συλλέξει σε σχέση με την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών τους.

  Μπορούμε να αποθηκεύσουμε cookies στη συσκευή σας, εφόσον είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας. Για όλους τους άλλους τύπους cookies χρειαζόμαστε την άδειά σας, την οποία μπορείτε να μας δώσετε συνολικά ή για κάποιες κατηγορίες.

  Τα cookies διευκολύνουν την περιήγησή σας στους διάφορους ιστοτόπους, θυμούνται τις προτιμήσεις σας και γενικά βελτιώνουν την εμπειρία του χρήστη. Φροντίζουν, επίσης, ώστε οι προωθητικές ενέργειες και διαφημίσεις που βλέπετε στο διαδίκτυο να είναι πιο συναφείς με τα ενδιαφέροντά σας. Δεν ταυτοποιούν προσωπικά τον χρήστη, παρά μόνο τη συσκευή που χρησιμοποιείται, μέσω ενός τυχαία παραγόμενου αναγνωριστικού.

  Τύποι cookies που χρησιμοποιούμε

  α) Cookies λειτουργικότητας (απολύτως απαραίτητα)

  Τα εν λόγω cookies είναι υπεύθυνα για βασικές λειτουργίες του δικτυακού τόπου. Είναι απαραίτητα για να μπορείτε να περιηγείστε στον ιστότοπό μας και για να έχετε πρόσβαση στις ασφαλείς ενότητες του ιστοτόπου. Η παροχή των βασικών διαδικτυακών υπηρεσιών του ιστοτόπου δεν είναι δυνατή χωρίς αυτά τα cookies.

  β) Cookies στατιστικής ανάλυσης

  Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, όπως π.χ. τον ιστότοπο από τον οποίο προήλθε η επίσκεψή σας, τις σελίδες που επισκέπτεστε συχνότερα, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήσατε κ.λπ. Τα χρησιμοποιούμε με σκοπό την ανάλυση της επισκεψιμότητας και τη βελτίωση της επίδοσης του ιστοτόπου μας. Συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες στατιστικές πληροφορίες, που δεν μπορούν να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του επισκέπτη.

  Πληροφορίες για την υπηρεσία Google Analytics

  Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics για την καταγραφή της επισκεψιμότητας και τη βελτίωση του ιστοτόπου μας. Η Google Analytics χρησιμοποιεί cookies για την αποθήκευση ορισμένων πληροφοριών, όπως η διάρκεια της επίσκεψης στην ιστοσελίδα, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται, η τοποθεσία από την οποία προήλθε η επίσκεψη και η συχνότητα των επισκέψεων. Προκειμένου να έχουμε πρόσβαση στα δεδομένα αυτά, επιτρέπουμε στη Google Analytics να τοποθετεί cookies στον σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή ή της όποιας ηλεκτρονικής συσκευής του επισκέπτη. H υπηρεσία Google Analytics ανήκει στην εταιρεία Google Inc. Περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική επεξεργασίας των δεδομένων σας από τη Google μπορείτε να βρείτε εδώ, και και για τη χρήση cookies στο πλαίσιο της υπηρεσίας Analytics, εδώ. Τεχνικές πληροφορίες για τα cookies της Google Analytics είναι διαθέσιμες εδώ.

  Έχετε τη δυνατότητα να αποκλείσετε συνολικά τη συλλογή δεδομένων σας μέσω της Google Analytics, εγκαθιστώντας στον browser σας το πρόσθετο:

  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

  γ) Cookies διαφήμισης (στόχευσης) Τα εν λόγω cookies χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικά με την περιήγησή σας με σκοπό να καταστήσουν τις διαφημίσεις και προσφορές περισσότερο συναφείς και στοχευμένες, να περιορίσουν τις φορές που εμφανίζεται στη συσκευή σας μια προωθητική ενέργεια/διαφήμιση και να βοηθήσουν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής/προωθητικής καμπάνιας. Εκτός από τα δικά μας cookies, στη συσκευή σας τοποθετούνται για λογαριασμό μας cookies τρίτων διαφημιστικών δικτύων.

  Διαχείριση των cookies

  Kατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας, σας παρέχουμε τη δυνατότητα με ειδική εφαρμογή να επιλέξετε με εύκολο και απλό τρόπο την εγκατάσταση ή όχι cookies (και συναφών τεχνολογιών), συνολικά ή ανά κατηγορία, πλήν των απολύτως αναγκαίων, αυτών δηλαδή που είναι απαραίτητων για τη λειτουργία του ιστοτόπου και της συνεδρίας. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να αλλάξετε τις σχετικές προτιμήσεις σας ανά πάσα στιγμή, ακόμα και κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίας.

  Επιπρόσθετα, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας με τέτοιον τρόπο, ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookies και μπορείτε είτε να αποφασίσετε μεμονωμένα ή συνολικά για την αποδοχή τους, είτε να αποκλείσετε την αποδοχή τους σε ορισμένες περιπτώσεις. Κάθε πρόγραμμα περιήγησης διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο που διαχειρίζεται τις ρυθμίσεις των cookies. Αυτό περιγράφεται στο μενού βοήθειας κάθε προγράμματος περιήγησης, το οποίο εξηγεί πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies. Ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε:

  Internet Explorer

  Firefox

  Chrome

  Safari

  Opera

  Παρακαλούμε έχετε υπόψη σας ότι πρέπει να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ξεχωριστά σε κάθε πρόγραμμα περιήγησης και κάθε συσκευή που χρησιμοποιείτε. Σας ενημερώνουμε επίσης ότι τυχόν περιορισμός των cookies θα σας εμποδίσει να χρησιμοποιείτε πλήρως ορισμένες από τις υπηρεσίες μας και δεν θα μας επιτρέπει να βελτιώνουμε και να εξατομικεύουμε την πλοήγησή σας στον ιστότοπό μας.

  Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies στους δικτυακούς τόπους www.allaboutcookies.org  και www.youronlinechoices.eu

  Εναλλακτικά, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies από τρίτα μέρη μέσω της σχετικής υπηρεσίας της Network Advertising Initiative.

  1. 8. Τα Δικαιώματά σας

  Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας μας στο Ε-mail, την ταχυδρομική διεύθυνση και τα τηλέφωνα που εμφανίζονται στην παράγραφο (1) της παρούσας ανά πάσα στιγμή, για να ασκήσετε τα δικαιώματα σύμφωνα με τα άρθρα 15-22 του ΓΚΠΔ δηλαδή τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής (όπου επιτρέπεται), περιορισμού της επεξεργασίας ή εναντίωσης,  φορητότητας, καθώς επίσης και το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 7 περ. 3 και υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 77 ΓΚΠΔ.

  Μπορείτε, για παράδειγμα, για να λάβετε έναν ενημερωμένο κατάλογο των ατόμων που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας, να λάβετε επιβεβαίωση για την ύπαρξη ή μη προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με εσάς, να ελέγξτε το περιεχόμενο, την προέλευση, την ορθότητα και την τοποθεσία τους (επίσης σε σχέση με οποιαδήποτε τρίτη χώρα), να ζητήσετε αντίγραφο, να ζητήσετε τη διόρθωσή τους και, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον ΓΚΠΔ να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, τη διαγραφή τους. Ομοίως, μπορείτε πάντα να αναφέρετε παρατηρήσεις σχετικά με συγκεκριμένες χρήσεις των δεδομένων σας που κρίνονται εσφαλμένες ή αδικαιολόγητες ή να υποβάλλετε καταγγελίες στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600 ή  στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.dpa.gr/

  Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει πραγματοποιηθεί πριν από την απόσυρση της συγκατάθεσης. Διατηρούμε όμως το δικαίωμα περαιτέρω επεξεργασίας, αν αποδείξουμε επιτακτικούς λόγους που χρήζουν προστασίας οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων σας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή αν η επεξεργασία χρησιμεύει για την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

  1. 9. Αλλαγές στην παρούσα πολιτική απορρήτου

  Η παρούσα πολιτική για την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορεί να τροποποιείται οποιαδήποτε στιγμή κρίνεται αναγκαίο από την Εταιρεία. Οποιαδήποτε επικείμενη σημαντική αλλαγή στην πολιτική μας θα αναρτάται στην ιστοσελίδα μας www.alternative-rs.gr και τις λοιπές ιστοσελίδες μας πριν τη θέση σε εφαρμογή των αλλαγών. Τέλος, μπορείτε να ζητήσετε ταχυδρομικά ή τηλεφωνικά να σας στείλουμε αντίγραφο της παρούσας.

  Αθήνα, Οκτώβριος 2022